مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد 16 دستگاه بدنه واگن اسقاطی 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول شامل : خط تولید کاشی و سرامی شامل واحد خاک سازی ، آسیاب های خشک و تر ، کوره ، دستگاهای پرداخت ، لعاب ، چاپ ، بسته بندی ، پرس ، خشک کن و ... - تاسیسات آبرسانی ، برق... 1400/04/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده تجدید اجاره تعداد ۶۵۸ دستگاه واگن مسقف 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش لاشه سوخته ۱۰ دستگاه واگن قطار مسافربری 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده لاشه سوخته 10 دستگاه واگن قطار مسافربری 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش هزار عدد تراورس بتنی فرسوده 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد پانصد اصله تروارس چوبی فرسوده (درجه 3) 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس بتونی 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس چوبی فرسوده 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس بتنی فرسوده 1400/04/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1