مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه واگن مسافری اتوبوسی 1397/12/01 1397/12/06
فروش یک دستگاه واگن مسافری اتوبوسی 1397/11/30 1397/12/06
فروش اموال منقول و غیر منقول: 1- دو دانگ از شش دانگ یک دستگاه کارخانه سنگبری معادل 45 سهم از 120 س... 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش 6 دستگاه سوزن p50 با زاویه 1/9 با شعاع 190 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش 667 عدد ورق الگواز جنس آهن و تعداد 16 عدد واگن آهنی 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش خط تولید کاشی و سرامیک شامل واحد خاک سازی، آسیاب های خشک و تر، کوره، دستگاههای پرداخت ، لعاب ،... 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش واگن های ضایعاتی 1397/11/24 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد ضایعاتی شرکت و خرید و حمل فیلتر کمپرسورهای ناوگان خط دو شرکت 1397/11/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد667 عدد ورق الگواز جنس آهن وتعداد 16عدد واگن آهنی 1397/11/23 1397/12/15
فروش مازاد ضایعاتی 1397/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2