مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش مقدار 51 تن مواد حاصل از بوجاری بذور سویا 1401/02/31 1401/03/05
مزایده اجاره دکه ها، مکان نصب دکه، مکان فعالیت اسب و گاری شهرداری 1401/02/31 1401/03/07
مزایده برگزاری مزایده تعدادی دکه بوفه /ون سیار /وسایل بازی کودکان در سطح شهر 1401/02/31 1401/03/07
مزایده فروش یک قطعه زمین - یک ساعت و بیست و هفت دقیقه آب 1401/02/30 1401/03/17
مزایده اموال منقول (ادوات کشاورزی) و غیر منقول (ملک مسکونی) و (املاک زراعی موقوفه) واقع در روستا- معروفیت محلی کانی چرمگ به مساحت 14600 مترمربع با کاربری دیم 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 تن چوب حاصل از هرس درختان 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات باغات فندق و بادام 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6دانگ ملک مشاعی یک قطعه باغچه 1401/02/29 1401/03/09
مزایده فروش - دوقطعه زمین زراعی دیم به مساحت 2400 و7500مترمربع - یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت3000 مترمربع و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/29 1401/03/23
مزایده فروش قطعه زمینی بمساحت 154 هزار مترمربع 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکباب خانه مسکونی داخل محوطه خانه، یک دستگاه تیلر شالیکاری به همراه یدک کش، پره و خیش و پیش کاول 1401/02/29 1401/03/22
مزایده یک قطعه باغ پسته که در 4 کیلومتری روستا- یک ساعت و سی دقیقه به انضمام 1875 متر مربع(حدود 157 اصله درخت بارور ) 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده کاربری اراضی مساحت آن 87735/91 متر مربع اعیانی آن شامل دستگاه های آبیاری بارانی و تجهیزات مربوط 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش اراضی مزروعی با کاربری آبی - دیم 1401/02/29 1401/03/23
مزایده فروش زمین بایر - باغ 1401/02/29 1401/03/18
مزایده فروش یکقطعه باغ 1401/02/29 1401/03/24
مزایده اجاره زمین مزروعی - اجاره زمین - اجرای کانکس 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک فارم مرغداری پرورش پولت 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری رقبات به اجاره 1401/02/29 1401/03/09
مزایده فروش وسائط نقلیه، ادوات و ماشین آلات کشاورزی تعدادی از وسائط نقلیه، ادوات و ماشین آلات کشاورزی 1401/02/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24