مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره منابع یک دستگاه تلویزیون شهری 1398/02/02 رجوع به آگهی
اجاره فضای یک باب غرفه ادویه فروشی - اجاره مجموعه شهرک ترافیک با حاشیه فضای سبز و ... 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری تابلوهای تبلیغاتی 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تلویزیون شهری 1398/02/02 1398/02/21
واگذاری تابلوها و پرتابل ها و بیلبوردهای خود در سطح شهر 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تلویزیون شهری 1398/02/02 1398/02/21
واگذاری اجاره 31 عدد بیلبورد تبلیغاتی و بهره برداری از آنها 1398/02/01 رجوع به آگهی
اجاره تابلوهای منصوب بر روی پل هوایی عابر پیاده 1398/01/31 رجوع به آگهی
چاپ دو نسخه آگهی 1398/02/02 رجوع به آگهی
اجاره پایه بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر و لمپوست بنرهای تبلیغاتی واقع در بلوار 1398/02/02 1398/02/12
صفحه 1 از 10