مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره دادن فضای تبلیغاتی پل عابر 1398/07/01 رجوع به آگهی
-اجاره تابلوهای الحاقی موجود, پل عابر پیاده و ساخت و نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی و -ساخت... 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغاتی محیطی 1398/07/01 1398/07/10
اجاره 25 عدد تابلوی تبلیغاتی 1398/06/31 رجوع به آگهی
اجاره چاپ و تکثیر 1398/06/31 رجوع به آگهی
نصب بنر و بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی 1398/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری مکان چاپ و تکثیر دانشکده 1398/06/31 رجوع به آگهی
اجاره تابلوهای الحاقی موجود, پل عابر پیاده و ساخت و نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی-اجاره تاب... 1398/06/31 رجوع به آگهی
غرفه زیراکس-محل توزیع غذا بصورت بیرون بر-پارکینگ-بوفه و .... 1398/06/31 رجوع به آگهی
اجاره واحد چاپ و تکثیر و بوفه خود 1398/06/31 1398/07/03
صفحه 1 از 10