مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی-سالن ورزشی و ...... 1398/12/07 رجوع به آگهی
بهره برداری از فضای تبلیغاتی سالن مسافری ایستگاه 1398/12/07 رجوع به آگهی
اتاق های تایپ و تکثیر ساختمان ستاد و منطقه 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری تابلو, پلهای عابر پیاده و پرتابلها 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی 1398/12/07 1398/12/11
واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی بر روی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 8 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 5 دستگاه بیلبورد دو وجهی تبلیغاتی در سطح شهر 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 4 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر خرم آباد 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از غرفه های موجود در ایستگاه مسافری - غرفه های سوپرمارکت کافی شاپ و سوغات خوراکی... 1398/12/07 1398/12/14
صفحه 1 از 12