مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مکان و سازه جهت تهیه و نصب و راه اندازی پنل تلویزیون شهری 1399/11/07 رجوع به آگهی
بهره برداری از منافع تابلوهای بیلبوردها، تلویزیون شهری، رادیو، تابلوهای جاده اختصاصی و حق استفاده از... 1399/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد ۲۰ عدد تابلوی تبلیغاتی در سطح شهر 1399/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فضای ارائه خدمات کپی مجتمع بیمارستانی 1399/11/07 رجوع به آگهی
اجاره مکان و سازه جهت تهیه و نصب و راه اندازی پنل تلویزیون شهری به منظور بهره برداری تبلیغاتی به مدت... 1399/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری امور بهره برداری و نگهداشت تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/11/06 رجوع به آگهی
اجاره مکان و سازه جهت تهیه و نصب و راه اندازی پنل تلویزیون شهری به منظور بهره برداری تبلیغاتی 1399/11/06 رجوع به آگهی
اجاره پلهای هوایی عابر پیاده - تابلو پل هوائی - تابلو پل هوایی روبروی اداره پست - تابلو پل هوای با... 1399/11/05 1399/11/14
بهره برداری از منافع تابلوهای بیلبوردها، تلویزیون شهری، رادیو، تابلوهای جاده اختصاصی و حق استفاده 1399/11/06 1399/11/27
اجاره تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر 1399/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11