مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات نیروگاهی 1401/02/20 1401/02/29
مزایده فروش سیم مسی اسقاط - پایه فیوز اسقاط و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده یک قرقره کامل ودو قر قره استفاده شده ومقداری بدون قرقره سیم الومینیوم مینک تولید شرکت سیم رادسا1-قرقره کامل 462متر2-قرقره استفاده شده 494متر 3-قرقره استفاده شده 490متر4-بدون قرقره 349متر ،متراژ... 1401/02/13 1401/03/09
صفحه 1 از 1