مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از مراکز آفرینش و بهره برداری از مرکز توانبخشی معمولان 1398/02/02 رجوع به آگهی
اجاره تعدادی واحد تجاری 1398/01/31 1398/02/09
اجاره غرفه عینک درمانگاه 1398/01/29 رجوع به آگهی
اجاره غرفه عینک درمانگاه 1398/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره واحد فروش و ساخت عینک طبی 1398/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه درمانگاه عمومی شبانه روزی و مرکز جراحی محدود جهت تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از ک... 1398/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری فضای مربوط به مرکز تصویربرداری پزشکی 1398/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری فضای مربوط به مرکز تصویر برداری پزشکی 1398/01/28 رجوع به آگهی
اجاره مکان بینایی سنجی و عینک فروشی 1398/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری 1398/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3