مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات تزریقات و پانسمان بیماران سرپایی 1397/10/25 1397/11/03
خدمات حمل جسد 1397/10/24 رجوع به آگهی
اجاره مرکز تخصصی دپارتمان قلب 1397/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری محل واحد دندانپزشکی مرکز 1397/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری تزریقات بیمارستان 1397/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری ملک 1397/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری جهت بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی 1397/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری فضای فیزیکی دپارتمان 1397/10/20 رجوع به آگهی
واگذاری و برون سپاری جهت بهره برداری از مرکزفیزیوتراپی 1397/10/19 1397/10/30
واگذاری به اجاره خدمات سرپایی و بستری داروخانه بیمارستان 1397/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2