مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری محل آمبولانس های فوت بر 1398/06/31 1398/07/11
واگذاری بهره برداری محل آمبولانس های فوت بر 1398/06/31 1398/07/11
واگذاری مشارکتی مشارکتی بخش دندانپزشکی مرکز پزشکی، اموزشی و درمانی 1398/06/31 رجوع به آگهی
اجاره جهت محل عینک سازی 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری طبقه اول و زیرزمین (بترتیب 300 و 250 مترمربع) 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه (داروخانه) به مساحت 80 متر مربع به صورت اجاره 1398/06/30 رجوع به آگهی
کلیه فضای فیزیکی دپارتمان تخصصی قلب به مساحت تقریبی 3000 مترمربع 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری محل آزمایشگاه 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری مرکز پزشکی، اموزشی و درمانی 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری درمانگاه شبانه روزی 1398/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6