مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال اسقاطی 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1398/11/05 رجوع به آگهی
حدود 70 هکتار از زمین های زراعی جهت کشت و صیفی جات (مزارعه کاری) بصورت آبیاری تحت فشار (نواری) و همچ... 1398/11/05 رجوع به آگهی
مزایده اموال اسقاطی 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش مقداری از لوازم و تجهیزات کار و عملیات مستهلک موجود در انبار ضایعات (ضایعات فلزی شامل درب و پنج... 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش 25 قلم اجناس مازاد - کاغذ باطله به وزن تقریبی 5000 کیلوگرم - سیلوی انبار سیمان60 تنی 2 عدد... 1398/11/05 رجوع به آگهی
سنگ مصنوعی 60* 30 به متراژ 900 مترمربع و یخچال ویترینی ارگ یزد مستعمل تعداد شش عدد و .... 1398/11/05 1398/11/19
صفحه 6 از 63