مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش محصول باغات (( به )) 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش میزان 6600 کیلوگرم برنج هاشمی اصل معطر سورتینگ شده و الک شده(بدون خرد) در کیسه های ده کیلوئی 1398/06/31 1398/08/08
واگذاری محصول باغات مرکبات مثمر هنرستان 1398/06/31 1398/07/04
فروش سردرختی موجود در یک قطعه باغ وقفی شامل سیب درختی 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش شیر مازاد بر نیاز دانشکده 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش 171333کیلوسیب زمینی 1398/06/28 1398/07/24
فروش محصول زیتون واحد باغ بش به مساحت حدود 61 هکتار مثمر و 40 هکتار 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش سردرختی محصول مرکبات 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش سردرختی نارنگی ژاپنی مرکز 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش برنج ارگانیک تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 1398/06/30 1398/07/09
صفحه 1 از 8