مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره کارخانه کود مایع 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات خط تولید خود شامل میکسر، کمپرسور، پرس با قالبهای مورد نیاز، کوره و لوازم کنترل کیفیت 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از مجموعه های تجاری، تفریحی و ورزشی خود (سالن ورزشی ـ مجموعه تعمیرگاهی و فروشگاهی ـ م... 1398/12/05 رجوع به آگهی
اجاره واحد تولید آهن اسفنجی 1398/12/04 رجوع به آگهی
فروش تجهیزات کارگاهی و لوازم اداری 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش 300 سهم مشاع از 30.000 سهم ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 5821 فرعی از یک اصلی با کاربری گاراژ ماشین... 1398/11/30 رجوع به آگهی
مزایده مال غیر منقول ـ ششدانگ یک باب کارگاه مواد غذایی به مساحت 2623/45 مترمربع پلاک ثبتی 162/754 1398/11/30 رجوع به آگهی
اجاره اماکن ذیل - هتل و تالار آبشاران شهرداری - مهمانسرای اقامتی - دوباب آسیاب آبی - سوله شرکت ل... 1398/11/29 رجوع به آگهی
اجاره محل کارخانه لوله سازی قدیم به همراه ماشین آلات و امتیازات 1398/11/28 رجوع به آگهی
اجاره واحد تولید آهن اسفنجی 1398/11/28 1398/12/08
صفحه 1 از 2