مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بکارگری پیمانکار جهت جمع آوری پسماند خشک و تفکیک آنها از مبدا در محدوده قانونی و ساماندهی و دفن بهدا... 1398/12/08 1398/12/12
امتیاز جمع آوری ضایعات پسماندهای خشک شهر همدان و بهره برداری از کانکسهای جمع آوری ضایعات 1398/12/08 رجوع به آگهی
جمع آوری و خرید پسماندهای شهر 1398/12/08 1398/12/22
امتیاز جمع آوری ضایعات ( پسماندهای ) خشک شهر 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری تفکیک پسماندهای خشک از زباله های تر در مبدا و آموزش و ترویج شهروندان 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره سکوی زباله 1398/12/08 1398/12/10
جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زوائد از درب منازل 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز راهبری کارخانه کمپوست با ظرفیت پذیرش 800 تن پسماند در روز برای طول مدت 5 سال (عملیات... 1398/12/07 رجوع به آگهی
بهره برداری از پسماند خشک 1398/12/06 1398/12/17
جمع آوری ضایعات خانگی پسماند خشک 1398/12/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7