مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات پردازش و استحصال پسماندهای خشک با استفاده از خطوط MRF 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری تفکیک زباله شهر از محل دفن زباله به مدت یک سال 1397/12/01 1397/12/18
واگذاری طرح تفکیک زباله از مبداء 1397/12/01 رجوع به آگهی
انجام عملیات پردازش و استحصال پسماندهای خشک با استفاده از خطوط mri 1397/11/30 رجوع به آگهی
جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت در مرکز زباله 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری بازیافت پسماند خشک شهر 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پارکینگ و محل دفن پسماند زباله شهرداری 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پارکینگ و محل دفن پسماند زباله شهرداری 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک منطقه ( به جز ایستگاه های ثابت مبادله پسماند... 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت 1397/11/28 1397/12/12
صفحه 1 از 4