مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بازیافت یا جمع آوری پسماند خشک دارای گواهی تایید صلاحیت 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده آموزش و فرهنگ سازی مبانی طرح تفکیک پسماند خشک از مبدا 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده عملیات تفکیک اولیه زباله در مبدا و جمع آوری ضایعات قابل بازیافت به مدت یک سال 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده انتخاب مجری طرح تفکیک پسماند از مبدا به منظور آموزش 1400/05/10 1400/05/18
مزایده انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت معابر اصلی منطقه 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت معابر 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده طرح مدیریت منابع طبیعی (کشت موسیر و کلوس- سلول های فوتو ولتابیک- پرورش زنبور عسل و مدیریت حفاظتی) 1400/05/09 1400/05/19
مزایده انتخاب مجری طرح تفکیک پسماند از مبدا 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده لندفیل و محل دفن و تفکیک زباله 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت معابر اصلی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده تفکیک از مبدا زباله قابل بازیافت 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده امتیاز اجرای طرح تفکیک از مبدا و جمع آوری پسماندهای خشک شهری 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از سایت های تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی 1400/05/04 1400/05/17
مزایده اجاره راهبری کارخانه کمپوست 1400/05/05 1400/05/14
مزایده واگذاری واحد امحاء زباله 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده اجرای طرح تفکیک از مبدأ مناطق و امتیاز اجرای طرح تفکیک از مبدأ مناطق 1400/05/05 1400/05/13
مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از کارخانه 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماند خشک 1400/05/05 1400/05/11
مزایده واگذاری اجرای عملیات دفع پسماندها و جابجایی کود کمپوست 1400/05/04 1400/05/17
مزایده لندفیل و محل دفن و تفکیک زباله 1400/05/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2