مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده حراج تقریبی 300کیلوگرم پسماند روزانه خشک و قابل بازیافت ساختمان ستاد 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل دفنگاه زباله را جهت تفکیک زباله 1401/02/31 1401/03/12
مزایده ضایعات کارتن و پسماند فروشگاهی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری و حمل مواد خشک قابل بازیافت و فروش اقلام 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده انجام خدمات فروش اسلج (پسماند نفتی) و مواد زائد تولیدی ناشی از عملیات استخراج ، انتقال و تولید نفت و گاز 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل دپو زباله های خانگی و عادی و تفکیک و تخلیه از محل دپو موقت 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل دپو زباله های ریخته گری شهرک 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری جمع اوری و حمل مواد خشک قابل بازیافت 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری و حمل مواد خشک قابل بازیافت، مطابق طرح تفکیک زباله و فروش اقلام قابل بازیافت 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مسکونی - یک باب سوله - یک باب تجاری - دوقطعه زمین -تفکیک پسماند 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده انجام خدمات فروش اسلج پسماند نفتی و مواد زائد تولیدی ناشی از عملیات استخراج 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده عملیات تفکیک در مبدا و جمع آوری پسماند خشک 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده انجام خدمات فروش اسلج (پسماند نفتی) و مواد زائد تولیدی ناشی از عملیات استخراج ،انتقال و تولید نفت و گاز 1401/02/27 1401/03/10
مزایده واگذاری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده تجدید مزایده عمومی واگذاری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری انجام خدمات فروش اسلج (پسماند نفتی) و مواد زائد تولیدی ناشی از عملیات استخراج ، انتقال و تولید نفت و گاز 1401/02/27 1401/03/24
مزایده فروش ضایعات شهرداری 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و جمع آوری ضایعات سطح شهر 1401/02/26 1401/03/05
مزایده واگذاری زباله های قابل بازیافت 1401/02/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3