مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده لندفیل و محل دفن و تفکیک زباله 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت معابر اصلی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده تفکیک از مبدا زباله قابل بازیافت 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده امتیاز اجرای طرح تفکیک از مبدا و جمع آوری پسماندهای خشک شهری 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از سایت های تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی 1400/05/04 1400/05/17
مزایده اجاره راهبری کارخانه کمپوست 1400/05/05 1400/05/14
مزایده واگذاری واحد امحاء زباله 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده اجرای طرح تفکیک از مبدأ مناطق و امتیاز اجرای طرح تفکیک از مبدأ مناطق 1400/05/05 1400/05/13
مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از کارخانه 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماند خشک 1400/05/05 1400/05/11
مزایده واگذاری اجرای عملیات دفع پسماندها و جابجایی کود کمپوست 1400/05/04 1400/05/17
مزایده لندفیل و محل دفن و تفکیک زباله 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده اجرای مدیریت طرح زراعت چوب در حوزه روستا 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از سایت های تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی 1400/04/28 1400/05/17
مزایده واگذاری دو باب مغازه ـ و جمع آوری کارتن، نایلکس و ضایعات در فروشگاه ها 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجرای عملیات دفع پسماندها و جابجایی کود کمپوست 1400/04/28 1400/05/17
مزایده واگذاری جمع آوری کارتن ضایعات فروشگاه 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش پسماندهای خشک تفکیکی از اجرای طرح جمع آوری پسماند شامل کارتون- لاک- دبه- آب معدنی- قوطی- آهن 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیات جمع آوری، پردازش و جداسازی اقلام بازیافتی سایت بازیافت 1400/04/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بازیافت پسماند در سطح شهر از مبدا تا مقصد و سایت دفن زباله 1400/04/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2