مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جمع آوری بازیافت پسماند خشک شهر 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پارکینگ و محل دفن پسماند زباله شهرداری 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پارکینگ و محل دفن پسماند زباله شهرداری 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک منطقه ( به جز ایستگاه های ثابت مبادله پسماند... 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت 1397/11/28 1397/12/12
اجاره کامل یکباب سوله, ساختمان, محوطه, تاسیسات, تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با کارخانه بازیافت لاستیک... 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات جمع آوری پسماند خشک در سطح منطقه 1397/11/27 رجوع به آگهی
جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی بصورت مکانیزه 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری معدن دفن زباله شهرداری (بهره برداری، جمع آوری و تفکیک زباله و جمع آوری ضایعات در سطح شهر) 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از طرح تفکیک زباله و همچنین ساماندهی محل دفن زباله شهر 1397/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4