مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده آهن آلات و لوازم اداری اسقاط - کنتور و رگلاتور اسقاطی 1400/05/05 1400/05/19
مزایده فروش شیر یکطرف1/2 اینچ - شیر حیاطی1/4اینچ - شیر حیاطی 1/2اینچ - شیر یکطرفه و ... 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام اسقاطی 1400/05/04 1400/05/19
مزایده ماشین آلات و تجهیزات خط تولید 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده 1 دیگ آب گرم 2 دستگاه چیلر تراکمی و... 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنتور و رگلاتور اسقاطی 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده آهن آلات ضایعاتی 1400/04/28 1400/05/12
مزایده 1-فریزر با درب استیل کارکرده و 2-فریزر 2 درب زمینی  و 3-مانتیور مترول الجی و ... 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات خود 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوله فلزی در سایزهای مختلف - انواع کابل برق مستعمل و خط هوایی و مخابراتی خارج از رده و ... 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده گیت ولو -کویل کندانسور hvac 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش شیر هیدرولیک روغن موتور - مواد عالی تانسیواکتیف - بلبرینگ 1400/04/23 1400/05/16
مزایده اموال تعویضی ساختمان مسکونی 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مربوط به یک باب ملک کاربری تفریحی ورزشی با تجهیزات و تاسیسات ساختمانی پلاک ثبتی 608فرعی از 10178بخش 15 ـ ششدانگ عرصه و اعیان و امتیاز آب و برق و گاز به مساحت... 1400/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1