مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
81 قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین - ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 380/67 مترمربع - ششدانگ یک قطعه زمین... 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش زمین 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 4 فرعی از 173 اصلی به مساحت 94/323 مترمربع عرصه به مساحت 323/94 مت... 1398/02/28 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش تعدادی خودرو سبک و سنگین و ملک 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به متراژ 600 مترمربع 1398/02/29 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین پشته به مساحت 300 مترمربع 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات شماره 1 1398/02/29 1398/03/08
یک قطعه زمین تجاری - مسکونی به مساحت 82/5 متر مربع 1398/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28