مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 13 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی 1398/12/05 رجوع به آگهی
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 5000/34 مترمربع: اعیانی مشتمل بر یک واحد سالن با مصالح... 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری توریستی 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری خدماتی - زمین با کاربری اداری - زمین با کاربری تجاری - زمین با کاربری مسکونی - ز... 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش اموال تعاونی های اعتبار منحله 1398/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اراضی تجاری و واحد پاپارتمان مسکونی و فراخوان اراضی با کاربری های آموزشی، ورزشی و بهداشتی درم... 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش قطعاتی از اراضی و معابر و جداول متروکه 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه ملک با کاربری کارگاهی و اداری 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش 8 قطعه زمین مسکونی و 4 قطعه زمین تجاری 1398/12/05 1398/12/10
فروش قطعات شماره 1و3و5مشاع ازپلاک ثبتی 22/32شامل سه قطعه زمین به مساحت 500مترمربع 1398/12/04 1398/12/21
صفحه 1 از 35