مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری زمین ها با کاربری تجاری 1398/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری گردشگری پلاک ثبتی 1507 به مساحت 5000 مترمربع جهت اجرای طرح گردشگری 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش تعداد 42 قطعه پلاک تفکیکی ( مجموعا 7 هکتار) فاقد حق آبه (- بلوک 1 - تعداد 14 قطعه - 20415 مترمر... 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری مسکونی - تجاری - شهر بازی و رستوران متراژ 7.055 مترمربع - زمین متراژ 34.000 مترمربع... 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به متراژ 64/44 مترمربع 1398/06/30 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین با کاربری اداری-یک قطعه زمین با کاربری هتلداری -دو قطعه زمین با کاربری مسکونی-و یک قطعه... 1398/06/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی و مسکونی - تجاری 1398/06/30 1398/07/06
تعدادی از املاک:با کاربری در حریم شهر-فاقد کاربری-در حریم شهر-موقعیت تجاری-در حریم شهر موقعیت صنعتی... 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش اعیان تعداد 1 واحد زیرزمین 1398/06/30 1398/07/10
فروش املاک و آهن آلات ضایعات 1398/06/28 1398/07/09
صفحه 1 از 31