مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک و اراضی مازاد خود کاربری تجاری و عرصه قدرالسهم و اعیان 114.5 مترمربع -کاربری تجاری و عر... 1399/11/01 رجوع به آگهی
تعدادی ملک مازاد بر نیاز خود: پلاک ثبتی فرعی 1526 به مساحت عرصه 912/30 -پلاک ثبتی فرعی 1521 به مساحت... 1399/11/01 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات سازمان 1399/11/01 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود 1399/11/01 رجوع به آگهی
ساختمان (عرصه و اعیان) به همراه ماشین آلات و تاسیسات موجود ـ متراژ واقعی زمین 12134 مترمربع ، شامل س... 1399/11/01 رجوع به آگهی
فروش 2 واحد آپارتمان مسکونی - 2 باب مغازه تجاری 4 قطعه زمین مسکونی و 2 باب منزل مسکونی و 10 قطعه زم... 1399/11/01 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری اداری - زمین با کاربری تجاری / مسکونی 1399/11/01 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری با کاربری تجاری 1399/11/01 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری خدماتی - ساختمان با کاربری مسکونی - زمین با کاربری مسکونی 1399/11/01 رجوع به آگهی
زمین مسکونی با عرصه 402 -ساختمان تجاری اداری با عرصه حدود 3347/50 و اعیان 7476 -آپارتمان اداری با ع... 1399/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 87