مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش واحد تجاری 1398/07/21 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری 1398/07/21 رجوع به آگهی
سرقفلی مغازه-واحد تجاری با کاربری تجاری و عرصه و اعیان 29.20 1398/07/21 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری 1398/07/21 رجوع به آگهی
سرقفلی مغازه-واحد تجاری با کاربری تجاری و عرصه و اعیان 25.80 1398/07/21 رجوع به آگهی
مزایده املاک:ویلایی -آپارتمان-محل کارخانه و ماشین آلات-مغازه-زمین و سوله-زمین 1398/07/21 رجوع به آگهی
فروش دوقطعه ملک مشاع به مساحت 30/75متر مربع ؛ 4541به مساحت 33/25متر مربع 1398/07/17 رجوع به آگهی
فروش سرقفلی یکباب مغازه  بمساحت 19/60متر مربع 1398/07/21 1398/08/19
فروش یک باب مغازه مساحت مغازه حدود 13 متر مربع کف سنگ ارتفاع 3/45 مترفاقد بالکن بدنه تا 1/15 متر سنگ... 1398/07/21 1398/08/08
یک واحد مغازه با کاربری تجاری به شماره پلاک 52فرعی از 3289اصلی-بمساحت 65/93متر مربع 1398/07/21 1398/08/22
صفحه 1 از 78