مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک با کاربری تجاری:شماره قطعه 78 مساحت 33/73-شماره قطعه 78/1 و مساحت 30 و .... 1397/12/02 1397/12/08
فروش املاکی با کاربری تجاری 1397/12/02 1397/12/08
فروش مغازه به مساحت 32.90 مترمربع 1397/12/01 1397/12/26
فروش مغازه به مساحت 14.70 مترمربع 1397/12/01 1397/12/20
ششدانگ یک واحد تجاری از پلاک ثبتی 39311 فرعی از 70اصلی 1397/12/01 1397/12/19
ششدانگ در موقعیت سرقفلی یک باب مغازه 1397/12/01 1397/12/20
تعدادی از املاک مسکونی و تجاری 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی - ششدانگ یک باب مغازه و .... 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با عرصه 700 مترمربع و دو باب مغازه به مساحت 100 مترمربع 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20/35 مترمربع 1397/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 84