مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یکدانگ مشاع از ششدانگ ملکیت یکباب مغازه بمساحت 34 مترمربع دارای بالکن بمساحت 8،80 مترمربع درحال حاض... 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش ملک با عرصه 57/ 350 متر مربع اعیانی : بصورت بنای یک طبقه و زیرزمین با زیر بنای 79/ 252 متر مر... 1398/06/31 1398/07/28
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک ملک تجاری به مساحت 37 مترمربع که در ان یک باب مغازه احداث شده است 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه در طبقه همکف آپارتمان به متراژ حدود 45 مترمربع 1398/07/01 1398/07/10
فروش یک باب مغازه به شماره پلاک 398 طبقه همکف 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یکباب خانه و دو باب مغازه با کاربری مسکونی به مساحت عرصه حدودا 838/92 مترمربع در ابعاد 3... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش املاک- زمین - مساحت عرصه 148640.12 مترمربع و مزروعی - باغ - مغازه تجاری - ویلائی - آپارتمان... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش ملک قطعه دوم به مساحت عرصه 300 مترمربع با کاربری تجاری و مسکونی مشتمل بر سه باب مغازه تجاری به... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش اموال غیر منقول: قطعه اول: یک قطعه زمین شالیزار به مساحت جمعا حدود 6200 مترمربع قطعه دوم: یک با... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش سرقفلی مغازه به متراژ 12 متر مربع 1398/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 29