مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یا فروش مالکیت دو سهم از 5 سهم یک باب مغازه تجاری به مساحت 56/65 متر 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک تجاری خود 1399/10/29 رجوع به آگهی
یک باب مغازه به مساحت 25.81 مترمربع 1399/10/29 رجوع به آگهی
مزایده و فروش اموال غیرمنقول ـ ملکی به شماره 70/3595 اصلی بخش 6 ناحیه 2 تجاری واقع در همکف به مساحت... 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش ملک یک منزل مسکونی دو طبقه دارای یک مغازه که مساحت زمین 151.37 متر طبقه همکف یک باب خانه مسکونی... 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 5740 فرعی از 2250 اصلی و مفروز و مجزی از 1572 اصلی به مساحت 22... 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ اعیانی یک باب مغازه در طبقه اول قطعه 22 به شماره 147 فرعی از 2984 اصلی مفروز و مجزا شده... 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب مغازه پلاک 5513 فرعی از 83 اصلی به مساحت 16.83 مترمربع اعیانی این ملک یک باب مغاز... 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات 1399/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 37