مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرقفلی ششدانگ یک باب مغازه 1397/11/03 رجوع به آگهی
مغازه تجاری-زمین تجاری 1397/11/03 رجوع به آگهی
فروش 2 واحد از سوئیت های مسکونی و دو باب مغازه 1397/11/03 رجوع به آگهی
فروش املاک 1397/11/03 رجوع به آگهی
فروش سرقفلی یک واحد تجاری بصورت یکباب مغازه و میزان 35 سهم از 100 سهم سهام سرقفلی یکباب مغازه 1397/11/03 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو باب مغازه تجاری متعلق به خود 1397/11/03 رجوع به آگهی
عرضه املاک 1397/11/03 رجوع به آگهی
دو باب مغازه 1397/11/03 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات بانک 1397/11/03 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از پلاکها:مغازه-زمین-عرصه و اعیان حمام و کشتارگاه و ... 1397/11/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15