مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده مجموعه تفریحی ورزشی با کاربری ورزشی با مساحت عرصه 2014/89مترمربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی هنری 1401/02/28 1401/03/10
مزایده زمین و مستحدثات 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و مستحدثات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : آموزشی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک با کاربری آموزشی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان تجاری مسکونی به مساحت عرصه 231 متر مربع دارای کاربری فرهنگی و .. 1401/02/27 1401/03/23
مزایده فروش ملک شامل دو باب ساختمان قدیمی مجزا از هم شامل قهوه خانه سنتی و باشگاه ورزشی 1401/02/27 1401/03/11
مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی - زمین با کاربری آموزشی - زمین با کاربری تجاری اداری 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/26 1401/02/29
مزایده قطعات باقی مانده زمین 1401/02/26 1401/02/29
مزایده فروش بخشی از املاک خود را با کاربری تجاری 1401/02/26 1401/03/01
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/26 1401/02/29
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه مجتمع آموزشی به مساحت 489/6 مترمربع 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1401/02/26 1401/03/17
مزایده فروش یکباب منزل مسکونی و یک قطعه زمین متصله 1401/02/25 1401/03/17
صفحه 1 از 3