مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی جهت احداث موسسه قرآنی 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی و ورزشی 1399/10/29 رجوع به آگهی
زمین و مستحدثات کاربری ورزشی عرصه 44181 1399/10/29 1399/11/08
فروش سه قطعه زمین و ساختمان 1399/10/29 1399/11/07
مزایده ملک مسکونی - عرصه ملک 251/30 مساحت متر مربع - اعیانی 176.50 مساحت متر مربع - بالکن 6.00 مساح... 1399/10/27 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک 1399/10/27 1399/11/07
فروش قطعه زمینی با کاربری مسکونی - قطعه زمینی با کاربری آموزشی 1399/10/27 1399/11/04
مزایده املام ومستغلات 1399/10/27 رجوع به آگهی
فروش مجتمع مسکونی 1399/10/27 رجوع به آگهی
اجاره مدرسه 1399/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7