مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی زمین مسکونی - تجاری و آموزشی و حق السهم عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک تحت مالکیت خود 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری تجاری - زمین با کاربری خدماتی 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد زمین کاربری آموزشی عرصه ششدانگ 2777/80 مترمربع 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی قطعه زمین با کاربری تجاری، نانوایی، آموزشی، درمانی، ورزشی و واحد ساخته شده تجاری و... 1398/11/29 رجوع به آگهی
زمین با کاربری تجاری و آموزشی و ورزشی و تجاری و واحد تجاری- کاربری تجاری و زمین با کاربری مسکونی و س... 1398/11/28 1398/12/13
واگذاری تعدادی قطعه زمین با کاربری تجاری، نانوایی، آموزشی، درمانی، ورزشی و واحد ساخته شده تجاری به ص... 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد سیستم بانکی 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش تعدادی زمین با کاربری مسکونی - تجاری - اموزشی و تاسیسات 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش ملک به پلاک ثبتی 1/2326 ، عرصه با کاربری گردشگری به مساحت 2125 مترمربع و پارکینگ روباز به مساح... 1398/11/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5