مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری گردشگری پلاک ثبتی 1507 به مساحت 5000 مترمربع جهت اجرای طرح گردشگری 1398/06/31 رجوع به آگهی
زمین و مستحدثات با کاربری آموزشی عرصه 59720 و اعیان 2301 1398/06/30 1398/07/15
واگذاری املاک و مستغلات:پلاک ثبتی قطعه 60 از 11174/59 با کاربری آموزشی و مساحت 3897/54-زمین قطعه 4 ا... 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش (پلاک ثبتی 1044 فرعی از 782 فرعی از 28 اصلی کاربری تجاری عرصه 1423.82 - پلاک ثبتی 2254 فرعی از... 1398/06/30 1398/07/10
فروش املاک مازاد بانک شامل: پلاک ثبتی 156.13174 زمین کاربری ورزشی عرصه 715.90 مترمربع و ... 1398/06/30 1398/07/06
فروش با کاربری قطعات مسکونی، واحد مسکونی، تجاری، فرهنگی، و تجهیزات شهری 1398/06/30 1398/07/08
فروش املام مازاد شامل:پلاک ثبتی 1044 فرعی از 782 فرعی از 28 اصلی بخش 6 کاربری تجاری عرصه 1423.82- پل... 1398/06/30 1398/07/10
فروش با کاربری قطعات مسکونی، واحد مسکونی، تجاری، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری 1398/06/30 1398/07/08
فروش املاک تجاری، اداری، فرهنگی ورزشی متراژ عرصه 2300 مترمربع 1398/06/28 رجوع به آگهی
فروش و اجاره تعداد 61 قطعه زمین و اجاره 2 مورد املاک 1398/06/27 1398/07/03
صفحه 1 از 5