مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین با سند عادی به مساحت 152 مترمربع 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش زمین به مساحت ۱۵۵۹/۹۴ مترمربع با امتیاز کاربری فضای سبز حفاظتی 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/10/22 1399/11/09
یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت اولیه 500 مترمربع و ..... یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز به... 1399/10/20 رجوع به آگهی
احاله مدیریت و توسعه فضای سبز 1399/10/18 رجوع به آگهی
زمین به شماره پلاک ثبتی ۳۷۶۰/۵۳ به مساحت ۱۵۵۹/۹۴ مترمربع 1399/10/18 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری پارک کودک به مساحت 300 مترمربع 1399/10/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1