مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال ورشکسته شامل: یکدستگاه اسکلت شیرینگ، چند دستگاه اسکلت سند بلاست، اتاقک آهنی، اسکلت کوره،... 1397/12/01 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 13 قطعه زمین ابی پس از یکپارچه سازی به مساحت 187/540 متر مربع 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به صورت دیم 1397/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1