مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ششدانگ پلاک عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور به مساحت 2000 متر مربع با کاربری صنعتی ، پیرامون عرصه ملک پی سازی و با ارتفاع تقریبی 2/80 متر دیوار کشی شده از عرصه به مساحت تقریبی 800 متر مرب... 1400/04/28 1400/05/12
مزایده -ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری صنعتی به مساحت 74609/75 مترمربع -ششدانگ یک قطعه کارخانه با کاربری صنعتی به مساحت 101748.75 مترمربع 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۱۸ قطعه زمین شامل:۹ قطعه زمین با کاربری کارگاهی واقع در انتهای خیابان کارگر (منطقه کارگاهی) و ۹ قطعه زمین مسکونی 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تعدادی از املاک مسکونی، تجاری، اداری و اراضی 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده زمین صنعتی با عرصه 12000 -آپارتمان مسکونی با اعیان 173/44 -ساختمان و مغازه با کاربری تجاری و مسکونی با عرصه 210/89 و اعیان 549/03 -ساختمان و مغازه با کاربری تجاری مسکونی با عرصه 283/50 و اعیان... 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد - ملک سرقفلی کاربری بانک اعیان 158.75 مترمربع 1400/04/28 1400/05/03
مزایده کارخانه فروشی 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب زمین به مساحت 4660 مترمربع 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک متراژ 804.64 مترمربع کاربری کارگاهی صنعتی 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین مالکی خود - قطعه زمین شماره 43/1 تحت پلاک 332/3 - مساحت زمین 2000 متر مربع و... 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 12 زمین صنعتی 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کاربری صنعتی 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین صنعتی مساحت عرصه 2550 مترمربع 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری مسکونی - کشت و صنعت کاربری زراعی- زمین کاربری صنعتی 1400/04/28 1400/05/10
مزایده فروش زمین 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ ملک به مساحت عرصه 2049/51 متر مربع بصورت سوله صنعتی 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین چهاردیواری به مساحت 849/42 دسیمتر شامل 50/453 متر مربع کارگاه ،95 متر مربع سرایداری ،366 متر مربع سالن ،106 متر مربع پارکینگ ،189 متر مربع انباری 1400/04/26 1400/05/19
مزایده فروش موازی هفتاد هزار متر مربع مشاع از اراضی کشاورزی 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری صنعتی به مساحت 74609.75 مترمربع 1400/04/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4