مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک 1401/02/31 1401/03/12
مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین و ماشین الات و خودرو 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 250 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : صنعتی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 250 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : زراعی - صنعتی - تجارتی - مسکونی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول ( کارخانه و ماشین آلات موجود ) 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه و اعیان باغ مشجر(وضعیت خاص طلق) به مساحت 20000 مترمربع 1401/02/29 1401/03/26
مزایده فروش ملک 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 15 قطعه زمین صنعتی در شهرک صنعتی 1401/02/29 1401/03/21
مزایده واگذاری 4 قطعه زمین صنعتی 1401/02/29 1401/03/21
مزایده واگذاری 49 قطعه زمین صنعتی در شهرک 1401/02/29 1401/03/21
مزایده فروش - سه دهنه مغازه به مساحت کل حدود 90 مترمربع - یک قطعه زمین به مساحت سیصد مترمربع بصورت مشاع در یک قطعه زمین به مساحت حدود سه هزار مترمربع و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/29 1401/03/17
مزایده یک باب گاراژ و 4 باب مغازه و 980 مترمربع کاربری مسکونی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1- یک قطعه زمین آبیزار به مساحت حدود28000مترمربع 2- چندین قطعه زمین مجاوریکدیگرکه جمعا"دارای مساحتی معادل 31000مترمربع 1401/02/29 1401/03/10
مزایده شش دانگ اعیانی کارخانه مواد غذایی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش کارخانه شامل تجهیزات و ماشین آلاتی از قبیل مخزن زمینی قیر، یک عدد مخزن 35000 لیتری فلاسک قیر، دو دستگاه اویل هیتر ، دو عدد مخزن 12000 لیتری گازوئیل 1401/02/29 1401/03/18
مزایده ساختمان صنعتی و اداری و اموال منقول شامل دو عدد میز کار استیل و .... 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 40 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان مسکونی 1401/02/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10