مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک مشاعی شش دانگ پلاک ثبتی به میزان هفت حبه و دو دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک ملک فوق یک قطعه زمین با عرصه به مساحت 510 متر مربع و ... 1400/05/06 1400/05/18
مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحتی برابر 122.54 مترمربع و 5.52 مترمربع تراس اختصاصی و 5.80 مترمربع انباری و 13.40 متر مربع پارکینگ - ششدانگ زمین که به صورت کارگاه 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت عرصه 4589.37 مترمربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی یکباب مغازه 24 متر مربعی با کاربری در صنف لاستیک -روغن -فیلتر -پنچرگیری به پلاک ثبتی سرقفلی:بصورت یک دهنه مغازه بعرض حدود 3 متر و مساحت حدود 24 متر و ارتفاع تقریبی 3/7 متر می باشد .... 1400/05/06 1400/06/03
مزایده فروش یکباب منزل به مساحت 836/193 متر مربع منزل کلنگی قدیمی می باشد که دارای 30 متر اعیان مسکونی بوده و یکباب کاراژ با بلوک جدید سقف ایرانت به مساحت 35 متر 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک دارای عرصه ای به مساحت 29/12414 متر مربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مشاع سه و یک سوم حبه مشاع از12حبه از72حبه شش دانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیان،عرصه و اعیان ساختمان ملک مورد نظر دارای یک دستگاه ساختمان یک طبقه قدیمی به صورت خشت و گل با سقف های تیرچوب... 1400/05/06 1400/05/26
مزایده فروش 15 قطعه زمین - زمین زراعی دیمزار تحت کشت گندم به مساحت 1793 متر مربع - زمین زراعی دیمزار به مساحت 12105 متر مربع - زمین دیمزار به مساحت 17375 متر مربع - مزرعه دیم به مساحت 23230 متر مرب... 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک گاوداری با بنای احداثی در آن به مساحت 2386/13 متر مربع یکدستگاه آپارتمان به مساحت 76/08 متر مربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش کارخانه صنعتی - تولیدی و یک واحد گاوداری 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده زمین خانه سرا شامل ششدانگ عرصه و اعیان با حدود اربعه بمساحت 1452/82 متر مربع - زمین شالیزاری معروف به محله کش با حدود اربعه به مساحت تقریبی 6023 متر مربع - زمین 500 متری جنب کارخانه 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویژه املاک 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان و مغازه - تجاری مسکونی انبار تجاری - عرصه ۳۳۳ -اعیان ۳۳۳ 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سه ساله یک قطعه زمین با کاربری صنعتی (احداث کارخانه کیک و کلوچه) 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده کارخانه صنعتی - ساختمان تجاری مسکونی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ از یک گارگاه به مساحت 2007/6 متر مربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمینی با مساحت 11948.08 متر مربع - ساختمان اداری با مساحت حدودأ 96 متر مربع 1400/05/05 1400/05/24
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری تجاری و انباری به مساحت عرصه به میزان 507/13 متر مربع 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین (وضعیت خاص طلق) به مساحت 1907.09 متر مربع دارای 1006 متر مربع بنای کارگاهی و سرایداری در حال حاضر دارای کاربری قابلیت تجاری خدماتی و مسکونی 1400/05/05 1400/05/17
مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه وکارگاه ودکاکین ومحوطه به مساحت 1503 متر مربع 1400/05/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9