مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ملک بصورت کارگاه تعمیرات ماشین- مساحت مغازه ها حدود 49 مترمربع و ساختمان حدود 181 مترمربع و مساحت کل حدود 230 مترمربع 1401/02/27 1401/03/16
مزایده املاک و مستغلات 1401/02/27 1401/03/04
مزایده تعداد محدودی از املاک خود 1401/02/24 1401/03/04
مزایده فروش یک باب مغازه در همکف کاربری تجاری دارای عرصه 31.1 متر مربع و 31.1 متر مربع مساحت اعیانی 1401/02/23 1401/03/08
مزایده شش دانگ آپارتمان مسکونی طبقه سوم جنوبی به مساحت 56/100مترمربع 1401/02/22 1401/03/04
مزایده تعداد محدودی از املاک خود 1401/02/22 1401/03/04
مزایده زمین با کاربری پارکینگ به مساحت عرصه 4992.98 متر مربع 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده پلاک ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 235/8 متر مربع (دویست و سی و پنج متر و هشتاد دسی متر مربع ) 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10000مربع 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین دارای کاربری تجاری-اقامتی-سیاحتی 1401/02/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1