مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
حدود ۶۵ تن قیر ضایعاتی خودموجود در بشکه و در کاخانه 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش مخازن نگهداری قیر در ملک و زمین 1399/10/23 رجوع به آگهی
فروش ضایعات باقیمانده از کارخانه آسفالت و منبعهای قیر 1399/10/23 رجوع به آگهی
فروش ضایعات باقیمانده از کارخانه آسفالت و منبع های قیر 1399/10/21 1399/11/02
مزایده عمومی مستمر 1399/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1