مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ارمچیر پیچ - نیمه اتوماتیک - بالانس ارمچیر - بوبین پیچ - تابلوی برق - میز مونتاژ - ارمچیر بقطر 8 سانتی متر 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش دکل بالابر مازاد 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش دکل بالابر مازاد با وضعیت موجود - انواع کنتور مکانیکی و دیجیتال اسقاط - انواع مواد آلومینیومی - انواع چوک و ترانس جریان اسقاط 1400/04/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 11 عدد دکل بالابر هیدرولیکی جدا شده از خودرو - تعداد 15000 عدد کنتور دیجیتالی اسقاط با وضعیت موجود و وزن تقریبی 7000 کیلوگرم و ... 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مربوط به یک باب ملک کاربری تفریحی ورزشی با تجهیزات و تاسیسات ساختمانی پلاک ثبتی 608فرعی از 10178بخش 15 ـ ششدانگ عرصه و اعیان و امتیاز آب و برق و گاز به مساحت... 1400/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1