مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی ، محدوده های معدنی، معادن متروکه و راکد 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکشتافی/ محدوده های معدنی/معادن متروکه و راکد 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش معدن با استخراج سالیانه معدن 15000 تن 1397/11/25 رجوع به آگهی
واگذاری معدن دفن زباله شهرداری (بهره برداری، جمع آوری و تفکیک زباله و جمع آوری ضایعات در سطح شهر) 1397/11/25 رجوع به آگهی
امتیاز بهره برداری از معادن و تکمیل عملیات اکتشافی محدوده های اکتشافی 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشافی تفصیلی, در پتانسیل پلی متال A2 در محدوده مع... 1397/11/23 1397/12/04
استخراج حدود 1.500.000 تن سنگ اهک و حدود یک میلیون تن خاک و شیست 1397/11/23 رجوع به آگهی
انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشافی تفصیلی, در پتانسیل پلی متال A2 با امکان ادامه فعالی... 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری پهنه ها، محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری و دپو سرب و روی 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری و مجور برداشت تعدادی از معادن و نیز تکمیل عملیات اکتشافی تعدادی از محدوده... 1397/11/23 1397/12/05
صفحه 1 از 3