مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره رودخانه و... 1398/07/01 رجوع به آگهی
- مزایده عمومی محدوده های معدنی استان، گواهی کشف چاه، گواهی کشف سنگ آهک، گواهی کشف سنگ لاشه و... 1398/07/01 رجوع به آگهی
تعدادی از محدوده های شن و ماسه رودخانه ای در سطح استان 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش (پلاک ثبتی 1044 فرعی از 782 فرعی از 28 اصلی کاربری تجاری عرصه 1423.82 - پلاک ثبتی 2254 فرعی از... 1398/06/31 1398/07/10
فروش (پلاک ثبتی 1044 فرعی از 782 فرعی از 28 اصلی کاربری تجاری عرصه 1423.82 - پلاک ثبتی 2254 فرعی از... 1398/06/30 1398/07/10
مزایده معادن ـ واگذاری امتیاز بهره بردرای تعدادی از معادن دارای پروانه بهره برداری و گواهینامه های... 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش املام مازاد شامل:پلاک ثبتی 1044 فرعی از 782 فرعی از 28 اصلی بخش 6 کاربری تجاری عرصه 1423.82- پل... 1398/06/30 1398/07/10
یک دستگاه بیل شاول دماگ متعلق به محکوم علیه با کاربری راهسازی و معدن به رنگ زرد آلمانی مدل 1955 چرخ... 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن دارای پروانه بهره برداری و گواهینامه های کشف خود 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری معدن سنگ آهک 1398/06/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2