مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش آهک مرده همراه با نخاله های سنگ آهک و نخاله سنگ آهک 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش غبار اسفنجی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 2.000 تن غبار اسفنجی 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۴۰۰۰۰ تن پوسته اکسیدی 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده 4.000 تن پوسته اکسیدی 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 700 تن نخاله گوگرد با درصد خلوص حدود 60 درصد گوگرد گرانول و کلوخه و مابقی کک و خاک 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸۰۰۰ تن سنگ آهن مگنتیت 1400/05/04 1400/05/10
مزایده مقدار 2500 کیلوگرم کلوخه اکسید روی 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ریمیت آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوگرد ضایعاتی 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش سنگ آهن دانه بندی 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش شیر هیدرولیک روغن موتور - مواد عالی تانسیواکتیف - بلبرینگ 1400/04/23 1400/05/16
مزایده فروش 100 هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولیدی مجتمع 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنسانتره ایلمنیت تولیدی مجتمع تیتانیوم در پارتی های 5 و 10 تنی جداگانه 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش 100 هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهن 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده اقلام ضایعاتی موجود 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 15 هکتار تن کلوخه باریت معدن 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنسانتره ایلمنیت تولیدی مجتمع تیتانیوم 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش نرمه گندله آهن اسفنجی 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 40.000 تن ریمیت آهن اسفنجی با ترم تحویل درب کارخانه exw 1400/04/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2