مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اموال ضایعاتی سیستم روشنایی شامل پروژکتور بزرگ, چراغ لاک پشتی, دکل برق, انواع تابلو, قاب مهتابی, شیل... 1399/10/27 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات سیم خاردار فرسوده و ضایعات فلزی 1399/10/23 رجوع به آگهی
تجهیزات برقی:ترانس مصرف داخلی معیوب-لاین تراپ-بریکر -CVT ترانس ولتاژ و ..... تجهیزات غیر برقی :کپسول... 1399/10/20 رجوع به آگهی
فروش اقلام 1399/10/20 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول/میلگرد و ضایعات ساختمانی 1399/10/20 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی شرکت 1399/10/16 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات اسقاطی 1399/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری عرصه ملک به مساحت کل:۲۹۳4۲/۷4 متر مربع 1399/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1