مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل داروخانه 1398/07/01 1398/07/04
اجاره محل واحد داروخانه 1398/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری محل ارائه خدمات دارویی بخش سرپایی و بستری داروخانه مرکز 1398/06/30 رجوع به آگهی
اجاره جهت محل عینک سازی 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه (داروخانه) به مساحت 80 متر مربع به صورت اجاره 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری محل فیزیکی داروخانه 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره داروخانه مراکز روستایی 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره داروخانه مراکز روستایی مرکز بهداشت 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره داروخانه 1398/06/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3