مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل داروخانه، تجهیزات و ارائه خدمات داروئی بیمارستان 1399/03/10 1399/03/20
استعلام اجاره محل داروخانه 1399/03/10 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول و غیر منقول ـ یک عدد پروانه داروخانه 1399/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت اجاره موقت مکان به منظور ارائه خدمات داروئی و عرضه دارو، ملزومات دارویی، لوازم مصرفی... 1399/03/08 رجوع به آگهی
مغازه - داروخانه -آزمایشگاه پزشکی 1399/03/07 رجوع به آگهی
مزایده داروخانه شبانه روز شامل یک باب اتاق به متراژ 30 مترمربع 1399/03/07 رجوع به آگهی
اجاره داروخانه بیمارستان 1399/03/07 رجوع به آگهی
مزایده داروخانه مرکز بهداشتی 1399/03/07 رجوع به آگهی
مزایده داروخانه مرکز بهداشتی 1399/03/07 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان 1399/03/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3