مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل داروخانه و ارائه خدمات دارویی(بستری و سرپایی) بیمارستان 1397/12/02 1397/12/13
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه عینک سازی 1397/12/01 1397/12/09
واگذاری محل و ارائه خدمات داروخانه شبانه روزی مستقر در درمانگاه شبانه روزی 1397/11/29 1397/12/07
اجاره محل داروخانه 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه شبانه روزی 1397/11/28 1397/12/05
مزایده فضای فیزیکی داروخانه های شبکه بهداشت و درمان 1397/11/25 رجوع به آگهی
واگذاری محل داروخانه 1397/11/24 1397/12/05
درخواست واگذاری داروخانه های مرکز بهداشتی به بخش خصوصی 1397/11/24 رجوع به آگهی
اجاره محل داروخانه 1397/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3