مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری غرفه عینک سازی 1399/11/04 1399/11/12
اجاره یک باب مغازه جهت داروخانه 1399/11/04 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات دارویی داروخانه سرپایی بیمارستان 1399/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی 1399/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان 1399/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری محل داروخانه و ارائه خدمات دارویی (بخش بستری و سرپایی) بیمارستان بدون ملزومات و تجهیزات پزش... 1399/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری محل داروخانه و ارائه خدمات دارویی (بخش بستری و سرپایی) کلینیک 1399/10/24 رجوع به آگهی
- واگذاری محل ارائه خدمات دارویی بخش بستری و سرپایی بیمارستان 1399/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری محل و ارائه خدمات داروئی بخش بستری و سرپائی 1399/10/23 رجوع به آگهی
اجاره ساختمان عینک فروشی درمانگاه 1399/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3