مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره کامل نیروگاه بیوگاز سوز شامل تاسیسات و تجهیزات تولید برق از گاز استحصال شده از محل دفن زباله م... 1398/11/06 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک هفت هزار و ششصد و چهل و چهار فرعی جدا شده از یکصد و چهل و یک فرعی از پلاک یک اصلی واقع د... 1398/11/06 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 98/10 مترمربع پلاک 23 فرعی و .... 1398/11/06 رجوع به آگهی
فروش لاستیک های فرسوده (سبک - نیمه سنگین- سنگین) 1398/11/06 1398/11/12
پنکه-بارکد خوان-ترازو-صندلی-لباس بندی-شیرین پک-صندوق پستی و .... 1398/11/05 رجوع به آگهی
ساختمان با کاربری مسکونی عرصه 149/9 و اعیان 108 مترمربع و ساختمان با کاربری مسکونی عرصه 247/2 و اعیا... 1398/11/05 1398/11/17
فروش مقداری از لوازم و تجهیزات کار و عملیات مستهلک موجود در انبار ضایعات (ضایعات فلزی شامل درب و پنج... 1398/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری یک عدد دکه بصورت اجاره جهت فعالیت فروشندگی صنایع دستی و نقره سازی و یا عکاسی 1398/11/05 رجوع به آگهی
یک باب ملک مسکونی - پلاک ثبتی73فرعی از119 اصلی - به مساحت288/99مترمربع که اعیان ملک در یک طبقه و ب... 1398/11/05 1398/11/27
فروش 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ اعیان و منافع استیجاری عرصه پلاک ثبتی 6525 فرعی از 5 اصلی دارای عرصه به... 1398/11/05 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 2378