مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 8 دست کولر گازی گاسونیک (مستعمل) با کمپرسور هر دستگاه ـ دستگاه مستعمل کولر اسگیلت ال جی با کمپر... 1398/10/29 رجوع به آگهی
مورد مزایده: 1. سنگ فتیله گوهره به عرض 5 سانتی متر به متراژ 350 طول ـ 2. پله تیشه ای به عرض 35 به مت... 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه اتومبیل پراید سفید مدل 1395 و ... 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش ملک به آدرس یک قطعه باغ مشاعی به پلاک ثبتی 273 فرعی از 194 اصلی بخش 6 به مساحت 900 مترمربع 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش یک ششم پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ روبروی مجموعه رستوران داخل اراضی و ابنیه مجموعه به م... 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک نه هزار و یکصد و بیست و دو فرعی مفروز و مجزی شده از سی و شش فرعی از پلاک شش اصلی بخ... 1398/10/29 رجوع به آگهی
بهره وری و بهره برداری پارک جنگلی 1398/10/28 رجوع به آگهی
جنگلکاری اقتصادی مشارکتی مردمی 1398/10/28 رجوع به آگهی
جنگلکاری اقتصادی با مشارکت مردمی 1398/10/28 1398/11/06
طرح جنگلکاری اقتصادی با مشارکت مردمی 1398/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 2358