مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک باب غرفه برای کاربری حمل و نقل به شماره b2 1398/10/28 1398/11/15
واگذاری یک باب غرفه 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب غرفه در پایانه بار 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش نسخ و اسناد قابل امحا 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک هشتصد و سی و هشت فرعی از هشت اصلی بخش سه به صورت زمین زراعی 1398/10/28 رجوع به آگهی
کفش زنانه جنس غیر چرم در مدل های مختلف (عدم جور در سایز و رنگ به صورت یکجا ) به تعداد 154 جفت 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری تجاری و طلق ... 1398/10/28 رجوع به آگهی
مزایده ملک دارای عرصه 401 مترمربع و پس از تعریض متراژ 108/2 مترمربع -یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 38... 1398/10/26 1398/11/24
یک باب سوله به مساحت 200 مترمربع 1398/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 2359