مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه موتور سیکلت پالس 150 مدل 1395 و .... 1398/10/30 1398/11/21
فروش پمپ چاه تیمه عمیق با توربین 8 طبقه 233 KSP المان 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری زراعی مساحت عرصه 150101 - ساختمان و مغازه کاربری تجاری مسکونی مساحت عرصه 184.80 مسا... 1398/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری 6 ساعت آب و اراضی به مدت 8 ماه 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 450/2 مترمربع به شماره پلاک ثبتی 863 فرعی از 109 اصلی و ششدانگ یک... 1398/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب مغازه 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش یک خودروی تویوتا کمری مدل 2008 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش حدود ۲۳۰ هزار متر مکعب (در سال) پساب های خروجی پالایشگاه 1398/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 2372