مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی گاوهای غیر اقتصادی 1398/12/04 رجوع به آگهی
فروش آلایش گاوی شامل: پاچه، سیرابی و هزارلای ، پیه، روده حاصل از کشتار روزانه در کشتارگاه صنعتی 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، گوساله نر سبک وزن و تلیسه آبستن 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی گوساله قطع شیر، گوساله شیرخوار، تلیسه فری مارتین و غیرباردار، گاو غیرآبستن کشتارگاهی 1398/11/24 رجوع به آگهی
فروش آلایش حاصل از ذبح در کشتارگاه کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/11/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد 100 راس گوساله نر تولیدی خود با میانگین وزن متوسط 120 کیلوگرم 1398/11/23 رجوع به آگهی
فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری 1398/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی گوساله قطع شیر، گوساله شیرخوار، تلیسه فری مارتین و غیرباردار، گاو غیرآبستن کشتارگاهی 1398/11/20 رجوع به آگهی
جهت تلیسه ، گاو حذفی، جوانه پرواری، تلیسه آبستن و گوساله نر سبک وزن 1398/11/19 رجوع به آگهی
فروش 30 راس جوانه پروار هلشتاین 1398/11/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 90