مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری, محل دفن و تفکیک زباله 1398/10/25 رجوع به آگهی
جمع اوری پسماندهای خشک ایستگاه های مناطق 1398/10/22 رجوع به آگهی
جمع اوری پسماندهای خشک ایستگاه 1398/10/22 رجوع به آگهی
جمع اوری پسماندهای خشک ایستگاه ها 1398/10/22 1398/10/29
حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله خشک 1398/10/09 رجوع به آگهی
حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک ایستگاههای ثابت مبادله پسماند خشک مناطق 6- 7- 8-... 1398/10/09 1398/10/29
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک 1398/10/09 1398/10/29
مزایده بهره برداری محل دفن و تفکیک زباله 1398/10/07 رجوع به آگهی
اعطاء مجوز جمع آوری هوشمند پسماند خشک 1398/10/04 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی متقاضیان فعالیت در سیستم جمع آوری و حمل خاک و ضایعات ساختمانی به روش مکانیزه 1398/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35