مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ یک قطعه مزروعی -بیشه زار به مساحت 163088 مترمربع -ششدانگ یک قطعه مزروعی-بیشه زار به مساحت 33... 1398/12/01 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه بیل زنجیری هیوندای مدل 7250lc به سال ساخت 2011 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش حیاط دهیاری 1398/11/30 1398/12/12
فروش یک قطعه باغ به مساحت 528 مترمربع دارای درختان میوه به صورت مشاعی 1398/11/30 رجوع به آگهی
یک دستگاه بیل زنجیری هیوندای مدل7 250 Ic به سال ساخت 2011 ، 1398/11/30 1398/12/12
فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک به مساحت عرصه 169/25 متر اعیان 626/00 متر با کاربری مسکونی در 5/5 طبقه 1398/11/30 رجوع به آگهی
اجاره 3 ساله بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی و تابلوهای پیشانی پل های عابر پیاده 1398/11/30 1398/12/08
فروش اقلام مازاد 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری تجاری 1398/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 1012