مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بوفه 1398/11/03 رجوع به آگهی
فروش اموال و اثاثه شرکت در حال تصفیه شامل : ماشین آلات و تجهیزات ... 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 5000 مترمربع 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک واحد صنعتی به مساحت 1513 مترمربع 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش یک قطقعه زمین فاقد اعیانی به مساحت 889/07 مترمربع 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش تعدادی دام شامل گوساله کشتاری و قطع شیر 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری ماشین آلات شاسی ایسوزو مدل 1384 1398/11/02 1398/11/10
مقدار 10 شعیر و چهل و یک صدم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی پلاک 1754 فرعی... 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک واحد دامداری به مساحت 5000 مترمربع، سالن نگهداری گوساله به مساحت 825 مترمربع ، ساختما... 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 199 مترمربع اعیانی به میزان تقریبی 494.6 مترمربع در 2.5 طبقه بان... 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 8 از 979