مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی ، به مساحت 49/52 متر مربع به صورتی که 1/91 متر مربع آن بالکن سرپو... 1398/09/07 1398/10/15
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی ، به پلاک ثبتی 17 فرعی از 4/18 از 13- به مساحت 49/52 متر مربع 1398/09/07 1398/10/15
اراضی دیم شامل 11 قطعه جمعا به متراژ 51.950 متر مربع-باغ انگور 4 قطعه جمعاً 1640 متر مربع و ..... 1398/09/07 1398/09/24
یک دستگاه خودرو سواری پراید جی ال ایکس آی 1398/09/07 1398/10/08
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 71/83 متر مربع که مقدار 3/46 متر مربع آن بالکن شرقیست پلاک 20483... 1398/09/09 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک واحد صنعتی به مساحت 1500 مترمربع 1398/09/09 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات و تجهیزات شامل خم کن دو متری - قیچی 2 متری - نقطه جوش - دستگاه ترانس - پمپ باد - اره... 1398/09/09 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک واحد صنعتی به مساحت 1513 مترمربع و امتیازات آن 1398/09/09 رجوع به آگهی
ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 5000 مترمربع پلاک های ثبتی 12/246 و 12/22 و امتیازات آن 1398/09/09 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک باب خانه به مساحت 300.06 مترمربع پلاک 24579 فرعی مجزا شده از 10.5547 1398/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 9 از 903