مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
حمل بارگیری و تخلیه های ساختمانی و خاک های مازاد 1398/10/12 رجوع به آگهی
مزایده حضوری سکوی زباله ـ واگذاری اجاره سکوی زباله که شامل تفکیک زباله، نگهداری محدوده فنس کشی و جمع... 1398/09/12 رجوع به آگهی
مزایده حضوری سکوی زباله ـ واگذاری اجاره سکوی زباله که شامل تفکیک زباله، نگهداری محدوده فنس کشی و جمع... 1398/09/04 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز جمع آوری ضایعات (پسماندهای) خشک و نگهداری و بهره برداری از 15 دستگاه کانکس جمع آوری... 1398/08/27 1398/09/02
فروش خط پردازش پسماند شهری با ظرفیت 250 تن 1398/06/30 رجوع به آگهی
جمع آوری نان خشک و ضایعات خانگی 1398/02/28 رجوع به آگهی
جمع آوری نان خشک و ضایعات خانگی 1398/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری طرح تفکیک پسماندها در مبدا 1398/02/09 رجوع به آگهی
امتیاز جمع آوری ضایعات (پسماندهای) خشک شهر و بهره برداری از 15 دستگاه کانکس جمع آوری ضایعات 1397/12/12 رجوع به آگهی
امتیاز جمع آوری ضایعات (پسماندهای)خشک شهر و بهره برداری از 15 دستگاه کانکس جمع آوری ضایعات 1397/12/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6