مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6دانگ پلاک ثبتی 2417 فرعی از 18 اصلی یک باب منزل مسکونی که با مصالح آجر و آهن ساخته شده و قدمت ساخ... 1398/10/29 1398/11/17
فروش دو دستگاه آپارتمان مسکونی 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش ملک مسکونی با مساحت 42/ 84 متر مربع 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش ملک شماره 29/34  ششدانگ یک یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10983مترمربع که دارای یک حلقه چاه عمیق... 1398/10/28 1398/11/23
فروش ملک شماره 890 /5 حدودا 124مترمربع یک طبقه ساختمان 1398/10/28 1398/11/26
یک قطعه زمین فاقد اعیانی به مساحت 889/07 متر مربع 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری سرقفلی زیر زمین 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش زمین مسکونی - واحد تجاری 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد 2 قطعه زمین عادی مسکونی 1398/10/28 1398/11/08
صفحه 1 از 337