مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فضای فیزیکی داروخانه سرپایی بیمارستان قلب 1398/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری فضای فیزیکی داروخانه سرپایی 1398/06/04 1398/06/10
جاره یک باب مغازه، جهت فروش لوازم و تجهیزات پزشکی 1398/04/19 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه 1398/03/07 رجوع به آگهی
اجاره فضای داروخانه درمانگاه 1398/01/18 رجوع به آگهی
واگذاری موقت امور دارویی، تجهیزات مصرفی پزشکی، لوازم مصرفی پزشکی به منظور تهیه کلیه داروها، تجهیزات... 1397/07/23 1397/08/02
واگذاری فضای فیزیکی داروخانه سرپایی مرکز 1397/07/04 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه های مرکز آموزشی درمانی به منظور انجام امور دارویی شامل تهیه کلیه داروها، تجهیزات مص... 1397/06/07 1397/06/14
واگذاری داروخانه های مرکز آموزشی درمانی به منظور انجام امور دارویی شامل تهیه کلیه داروها، تجهیزات مص... 1397/04/04 1397/04/10
واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی به منظور امور دارویی 1396/11/02 1396/11/10
صفحه 1 از 5