مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 41391 متر مربع عرصه کشاورزی و یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 900... 1398/08/28 1398/09/20
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 228 متر دارای پلاک ثبتی شماره 2344 فرعی از 1 اصلی مفر... 1398/08/28 1398/09/27
فروش دستگاه مخلوط کن ایستاده شیمیائی و 5 عدد بشکه های پلاستیکی دویست لیتری و 20 گالن ضدیخ بتن بصورت... 1398/08/28 1398/09/09
فروش 378هزارم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی  49 فرعی از 2579 اصلی یک واحد آپارتمانی از یک ساختمان د... 1398/08/28 1398/09/19
فروش یک دستگاه خودرو سمند  تیپ ال ایکس بنزینی مدل 1387 1398/08/28 1398/09/17
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به شماره ملک 880 فرعی از 57 اصلی مفروز و مجزی شده 826 فرعی از اصلی قطعه 2... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش بیست شعیر مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به متراژ 112/45 ششدانگ ملک با کاربری تجاری و... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی کیا سراتو TD سفید رنگ مدل 1397 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل ملک 326 متر و 66 سانتی متر مربع پلاک 379 فرعی... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 203/1212 ملکی بصورت یکباب خانه بمساحت 114 متر مربع 1398/08/27 1398/09/24
صفحه 2 از 353