مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق بهره برداری و تفکیک پسماند خشک، و همچنین جمع آوری و حمل پسماندهای تر و خشک از مبدا تا محل... 1398/09/19 1398/09/26
واگذاری حق بهره برداری، جمع آوری، تفکیک، و حمل پسماندهای تر و خشک سطح شهر از مبدا تا محل سایت دفن زب... 1398/09/19 رجوع به آگهی
اجاره محل دفن زباله جهت جمع آوری مواد قابل بازیافت شامل لاستیک، پلاستیک، کارتن و مقوا، شیشه، آهن و غ... 1398/04/04 رجوع به آگهی
اجاره محل دفن زباله جهت جمع آوری مواد قابل بازیافت شامل لاستیک، پلاستیک، کارتن و مقوا، شیشه، آهن و غ... 1398/03/29 رجوع به آگهی
اجاره محل دفن زباله جهت جمع آوری موارد قابل بازیافت شامل ( لاستیک، پلاستیک، کارتن و مقوا، شیشه، آهن... 1397/02/10 رجوع به آگهی
اجاره محل دفن زباله جهت جمع آوری موارد قابل بازیافت شامل ( لاستیک، پلاستیک، کارتن و مقوا، شیشه، آهن... 1397/02/03 رجوع به آگهی
اجاره محل دفن زباله- اجاره زمین جهت بهره برداری پارکینگ 1395/08/23 1395/09/01
فروش طلا و جواهرات - نقره و مصنوعات و... 1393/07/20 1393/08/04
صفحه 1 از 1