مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ساختمان با کاربری مسکونی - ساختمان با کاربری تجاری / مسکونی - زمین با کاربری زراعی - زمین و سول... 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ از پلاک ثبتی شماره 63/1746 و شماره ثبت 3102 ششدانگ اعیان کاربری مسکونی عرصه مشاع 313/76... 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش اقلام غیرقابل استفاده پروژه ای ۱. انواع آهن آلات ضایعاتی ۲. انواع چوب ضایعاتی ۳. مواد شیمیایی 1398/11/06 1398/11/11
یک باب واحد مسکونی-با مساحت 127 مترمربع 1398/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره زمین کارگاهی با حفظ عرصه و اعیان موقوفه به مساحت 2650 مترمربع 1398/11/06 رجوع به آگهی
بهره برداری زمین به منظور احداث و بهره برداری از بازارچه محلی 1398/11/06 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری مسکونی 1398/11/06 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیر منقول ـ پلاک1667/1092 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد بر نیاز خود 1398/11/06 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی به طور اعم آهن- آلومینیوم - کابل برق - بلت های لاستیکی و ضایعات پلاستیکی چوب و س... 1398/11/06 1398/11/12
صفحه 2 از 630