مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
عرصه مورد مزایده یک قطعه زمین با کاربری زراعی ،دیم و فاقد اعیانی و به مساحت 5150 مترمربع 1398/08/26 رجوع به آگهی
مغازه سرقفلی کاربری تجاری- اعیان 15/40 - پلاک ثبتی 5847 آپارتمان مسکونی اعیان 110 - پلاک ثبتی 5846 آ... 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 443.8 متر مربع 6 دانگ به شماره  ملک 625/189 اعیانی به مساحت 270 متر... 1398/08/27 1398/09/17
فروش یک قطعه زمین زراعی دیم مساحت زمین 3100متر مربع 1398/08/27 1398/09/10
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه به مساحت عرصه 104/5 متر مربع و اعیان مسکونی 74 متر مربع و... 1398/08/27 1398/09/20
فروش ششدانگ  پلاک ثبتی شماره  93 فرعی از 67 اصلی به مساحت  978/05 متر مربع 1398/08/27 1398/09/24
فروش یک باب منزل مسکونی با مساحت 171 متر مربع اعیانی ملک مورد نظر شامل یک طیقه وبا زیر بنای حدود 128... 1398/08/27 1398/09/02
فروش ملک پلاک ثبتی 32 فرعی از 21 اصلی شش دانگ یک قطعه زمین خشکه زاری پلاک ثبتی 21.32 اصلی 1398/08/27 1398/09/12
فروش میزان 50 مثقال طلای 18 عیار و دو تخته فرش 12 متری دستبافت و یک کیلوگرم ابریشم خالص... 1398/08/27 1398/09/17
باغ بالا با حق الشرب از رودخانه به مساحت حدود500 متر مربع با مختصات قید شده با حدود 50درصد تخریب سیل... 1398/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 585