مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه سواری پراید صبا مدل 1387 نقره ای رنگ متالیک و ... 1398/11/01 1398/11/30
فروش ششدانگ یک باب رستوران به مساحت 300 مترمربع پلاک 2023/161 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 19.20 مترمربع 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 94 مترمربع عرصه و اعیان 330/01 مترمربع 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش خودرو سواری کیا اسپورتیج مدل 2014 - خودرو هیوندای توسان مدل 2014 - خودرو هیوندای النترا مدل 201... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ ملک بدون سند ثبتی به مساحت 102 متر مربع ملک مذکور دارای اعیانی قدیمی با سقف چوب ودیوار... 1398/10/30 1398/11/20
- اجاره واحد 23 از مجتمع تجاری 1398/10/30 رجوع به آگهی
فروش املاک و اموال تملیکی 1398/10/30 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی 3331/115 به مساحت 73800متر مربع 1398/10/29 1398/11/27
فروش ششدانگ یک باب مغازه مساحت آن 19/20متر مربع 1398/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 629