مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حدود 5 کیلوگرم طلای ساخته شده در عیارهای مختلف 1396/01/20 1396/01/23
مزایده نفتا 1395/10/15 رجوع به آگهی
فروش 2SET MUD LOGGING UNIT SL-ALS 2.2 1395/05/07 1395/05/18
مزایده نفتا / حمل نیمه دوم ژوئن 2016 1395/03/18 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه مخزن ذخیره محصولات هیدروکربنی 1394/03/09 1394/03/17
فروش بیش از 120 کیلوگرم طلای آب شده 1393/12/09 1393/12/17
حق بهره برداری از یک دستگاه مخزن ذخیره محصولات هیدروکربنی 1393/08/07 1393/08/19
حق بهره برداری از یک دستگاه مخزن ذخیره محصولات هیدروکربنی 1393/08/06 1393/08/19
واگذاری حق بهره برداری از یک دستگاه مخزن ذخیره محصولات هیدروکربنی 1393/02/13 1393/02/22
مزایده یک دستگاه مخزن ذخیره محصولات هیدروکربنی 1393/02/10 1393/02/22
صفحه 1 از 19