مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره تعداد محدودی از تجاری های خودواقع در مجتمع تجاری - تفریحی 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خط milling machine - یک دستگاه rotayting twin crew extruder - یک دستگاه rotayting tw... 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش سوئیت های شهرداری 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 165 فرعی از 121 اصلی مفروز از 127 از اصلی مذکور در مساحت 1530 مترمربع و ششدانگ... 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و ... 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش موتورسیکلت برقی مسعمل ، باکس باطری موتورسیکلت، قاب جلو موتورسیکلت، قاب گارد موتور سیکلت برقی مس... 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری 4 باب مغازه واقع در ورودی پارک 1397/12/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد 20 قطعه سوئیت با کاربری تفریحی و گردشگری 1397/12/23 رجوع به آگهی
زین موتور سیکلت برقی-باکس باطری موتور سیکلت-قاب جلو موتور سیکلت و .... 1397/12/23 1398/01/24
مزایده اموال منقول- یک دستگاه کانکس به ابعاد 2/5 * 6 متر مستعمل 1397/12/23 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 517