مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک با مساحت عرصه 166/6 مترمربع و مساحت عرصه طبق سند مالکیت 231 مترمربع 1398/10/25 رجوع به آگهی
پرینتر hp مدل mfpm127fw یک دستگاه- کامپیوتر و مانیتور سامسونگ 19 اینچ فلت- موس - کیبرد یکدستگاه- اسپ... 1398/10/25 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودروی وانت پیکان 1600مدل 1386 رنگ سفید روغنی 1398/10/25 1398/11/10
فروش یک دستگاه پرکن 1398/10/25 1398/11/08
یک دستگاه خودروی  وانت پیکان  1600 رنگ سفیدروغنی  و مدل 1386 1398/10/25 1398/11/10
فروش لوله ها و سازه های فلزی یک مجموعه بک فیلتر شامل بدنه ها و برج خنک کن و فن مجموعه ناقص به وزن تق... 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی به شماره 75فرعی از 72 اصلی سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بصورت ساختمان مسکونی سه طبقه به... 1398/10/24 1398/11/07
فروش ملک به پلاک ثبتی 1/38/20483و عرصه کلی 481/80 مترمربع 1398/10/24 1398/11/12
یک باب مرغداری تاسیسات و ابنیه و عرصه تحت پوشش آن بصورت محوطه با درختان غیر مثمر در حواشی و دو قطعه... 1398/10/24 1398/11/13
فروش شش دانگ پلاک1704 یک و یک ششم دانگ مشاع بانضمام بهای ثمینه اعیانی دو دانگ و یک ششم سهم مشاع از ک... 1398/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 761