مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش امتیاز خط تلفن همراه 1398/09/10 رجوع به آگهی
فروش یک عدد سیم کارت به شماره 09125736278 1398/08/06 1398/08/22
دو خط تلفن همراه 1398/07/29 رجوع به آگهی
فروش 13 خط تلفن ثابت 1398/07/29 رجوع به آگهی
فروش امتیاز یک خط تلفن همراه 1398/07/28 رجوع به آگهی
مزایده تلفن همراه ـ مزایده اموال منقول (امتیاز یک خط همراه به شماره 09124718293) 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش 13 خط تلفن ثابت ساختمان سابق شهرداری 1398/07/22 رجوع به آگهی
اصلاحیه حق الامتیاز انشعاب تلفن همراه 1398/07/06 رجوع به آگهی
حق الامتیاز انشعاب دو خط تلفن همراه و یک خط تلفن ثابت 1398/07/03 رجوع به آگهی
فروش یک سیم کارت کارکرده 1398/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9