مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش خط همراه 1398/11/29 1398/12/17
خط دائمی همراه اول 1398/11/20 1398/12/14
مزایده امتیاز تلفن همراه 1398/11/16 1398/12/06
فروش 4 خط تلفن همراه 1398/11/12 1398/11/23
فروش خط به شماره 09124738471 1398/11/07 1398/11/20
فروش خط تلفن همراه 1398/10/09 رجوع به آگهی
فروش 13 خط تلفن ثابت ساختمان سابق شهرداری 1398/09/27 رجوع به آگهی
فروش 13 خط تلفن ثابت ساختمان سابق شهرداری 1398/09/20 رجوع به آگهی
فروش امتیاز خط تلفن همراه 1398/09/10 رجوع به آگهی
فروش یک عدد سیم کارت به شماره 09125736278 1398/08/06 1398/08/22
صفحه 6 از 15