مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تفکیک زباله از مبدا 1398/10/29 رجوع به آگهی
انجام امور جمع آوری پسماند خشک 1398/10/04 1398/10/14
واگذاری امتیاز مربوط به جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/09/28 رجوع به آگهی
انجام امور جمع آوری پسماند خشک 1398/09/27 1398/10/14
واگذاری امتیاز جمع آوری و فروش پسماندهای خشک سطح شهر 1398/09/20 1398/09/23
واگذاری امتیاز جمع آوری و فروش پسماندهای خشک سطح شهر 1398/09/12 1398/09/23
واگذاری تفکیک پسماند از مبدا و دفن بهداشتی و اصولی آن در محل دفن زباله شهر 1398/09/07 رجوع به آگهی
واگذاری تفکیک پسماند از مبدا و دفن بهداشتی و اصولی آن در محل دفن زباله شهر 1398/09/06 رجوع به آگهی
انجام امور جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/06/13 1398/06/23
واگذاری جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/06/07 1398/06/23
صفحه 1 از 7