مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ یک باب / قلعه پلاک 15.1007 عرصه به مساحت 442.55 مترمربع 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ساختمان مسکونی به مساحت عرصه به مقدار 153 مترمربع و اعیان 98 متر با کاربری مسکونی 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش قطعه مذکور به صورت قرارداد واگذاری با کاربری مسکونی به مساحت 200متر مربع عرصه و حدود 105متر مرب... 1398/10/30 1398/11/15
فروش پلا ک ثبتی فوق به مساحت 69 متر مربع و حدود آن بدین قرار است شمالا به طول 12/20 متر دیوار یست به... 1398/10/30 1398/11/26
فروش یک دستگاه منزل مسکونی ویلایی در دو طبقه و یک زیر زمین ، با اب و برق و گاز ،مساحت طبقه اول حدود... 1398/10/30 1398/11/20
فروش به صورت مغازه (کاربری مطابق سند) به مساحت تقریبی 24/20 متر مربع دارای سند شش دانگ به صورت مشاعی... 1398/10/30 1398/11/20
- پلاک ثبتی 2/3618/3663 بخش 6 ثبتی شاهرود - ساختمان - مسکونی - مساحت عرصه حدود 360 متر مربع - پلاک... 1398/10/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک بصورت عرصه و اعیان خانه به مساحت زمین 168 متر مربع که شمالا بطول 8 متر به خیابان 8... 1398/10/29 1398/11/20
مزایده املاک مازاد ( پلاک ثبتی 1865 و 1864 - عرصه حدود 50مترمربع و پلاک ثبتی 1918/2 - کاربری مسکونی... 1398/10/30 1398/11/17
فروش املاک 1398/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 187